Η Εταιρεία μας έχει δικαίωμα να μεταβάλει τις αρχικές τιμές των προϊόντων, οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών.

Η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να εκτελεστεί η παραγγελία που έρχεται σε αντίθεση με την τιμολογιακή πολιτική της (π.χ. αναγραφή εσφαλμένης τιμής σε κάποιο προϊόν)

Η εταιρία μας έχει δικαίωμα να αναβάλει ή να μην εκτελέσει μία παραγγελία είτε λόγω έλλειψης αποθέματος είτε για λόγους φόρτου εργασίας.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών πού παρατίθεται στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας. Δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη αλλά υποχρεούται στην άμεση διόρθωση τους.

Η BNZ FACTORY αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλές και απόρρητες.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για Νέα προϊόντα και προσφορές.

Η ΒΝΖ FACTORY δεν ευθύνεται για τυχόν λάθος στην σήμανση στην διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων πού προήλθε από αδυναμία του συστήματος πληροφόρησης αποθεμάτων. Δεν ευθύνεται για τυχόν αλλαγές στις αποχρώσεις των χρωμάτων των προϊόντων που εμπορεύεται.