Η ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή για όσο διάστημα δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος (δηλαδή δεν έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, απόδειξη), είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος είτε τηλεφωνικά.

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε εντός 5 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας μας το προϊόν εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία. Όπως να μην έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις π.χ καρτελάκια και ετικέτες.

Η επιστροφή γίνεται με δικό σας κόστος εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παραλαβής.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία πριν την αποστολή, εφόσον εγκριθεί η επιστροφή θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό του το τίμημα που έχετε καταβάλει για την συγκεκριμένη αγορά.